Du är här

Anmälan till kvällskurser hösten 2022, 5- och 10-veckorskurser.
Beskrivning: 

Varje kurs består av 5 eller 10 kurstillfällen á 1,5 timmar, om inte annat anges. När ansökningstiden gått ut placeras i första hand de deltagare som deltagit i kurs under närmast föregående termin ut (förutsatt att man angett 3 kursalternativ nedan). Se hemsidan för övriga villkor. Om sökta kurser är fulltecknade placeras man i kö. Minst 5 deltagare krävs för att genomföra en kurs. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Vi tar ut en kursavgift per deltagare och den är angiven i anslutning till kursbeskrivningen på hemsidan. Varför deltagarens personnummer? Läs mer på hemsidan under "villkor". Förälders personnummer behöver vi för fakturering av kursavgift. Observera att anmälan är bindande. Ring oss på 08-580 283 60 vid frågor eller funderingar.

Deltagarens personuppgifter
-
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-NNNN
Markera om deltagaren deltog i 5- eller 10-veckorskurs kurs under föregående termin.
Markera om deltagaren får förekomma på bild i KomTek-sammanhang. Namn på deltagare publiceras inte.
Om annan viktig information finns (till exempel allergier eller funktionshinder), kan du skriva den här.
Kontaktpersoners uppgifter
Nedanstående uppgifter gäller den eller de kontaktpersoner som är aktuella för deltagaren. För deltagare över 18 år kan deltagarens namn skrivas in i fälten för vårdnadshavare.
-
Personnummer ÅÅÅÅMMDD-NNNN